Medmāsa iziet maksātnespējas procesu un tiek atbrīvota no parādsaistībām!

2012. gada 18. oktobrī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa LAKRA biedram apstiprināja fiziskās personas saistību dzēšanas procedūras pabeigšanu. Ar šo tiesas lēmumu šī fiziskā persona tika atbrīvota no parādsaistībām, kuras netika dzēstas saistību dzēšanas procedūras laikā.

Šī sieviete ir pirmā persona Latvijā, kura ir veiksmīgi pabeigusi maksātnespējas procesu un ar tiesas lēmumu atbrīvota no parādsaistībām.

Tas ir pierādījums tam, ka fiziskās personas maksātnespējas likums tiešām darbojas!

Situācijas apraksts.

Jeļena ir medmāsa, kurai ekonomiskās krīzes laikā strauji kritās ienākumi un attiecīgi nebija iespēju atdot parādus. Algu un štatu samazināšana ir viens no biežākajiem maksātnespējas iemesliem. Tagad, kad Jeļenas maksātnespējas process ir noslēdzies, viņa ir „starta pozīcijā”, kādā viņa bija pirms aizņemšanās. Tagad viņai ir iespēja sākt jaunu dzīvi bez parādsaistībām.

Jeļenas kopējais parādu apmērs pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas bija 27 tūkstoši latu: no tiem 20 tūkstoši latu bija hipotekārā kredīta atlikums pēc dzīvokļa pārdošanas, pārējo summu veidoja patēriņa kredīti. Tiesas lēmumā teikts, ka atbilstoši saistību dzēšanas plānam Jeļenas paredzamais ienākumu apmērs bija 230 latu, no tiem 153, 33 lati bija paredzēti uzturēšanas izmaksām, bet trešdaļa no mēneša ienākumiem jeb 76, 67 lati jānovirza saistību dzēšanai.

Maksātnespējas procesā savu kreditoru prasījumu pieteica a/s Bigbank un a/s Lateko līzings. Atbilstoši plānam Jeļena apņēmās veikt maksājumus reizi mēnesī šādā apmērā: a/s Bigbank – 35, 26 lati (saistības dzēstas 459, 35 latu apmērā), SIA Ciemats – 36, 23 lati (kopumā – 479, 82 latu apmērā), a/s Lateko līzings jāmaksā pieci lati mēnesī (samaksāti 68, 55 lati). Tiesa atzinusi, ka Jeļena ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu. Kreditoru iebildumi tiesā nav saņemti.